• Lux Advocaten

  • Vastgoedrecht

  • Ondernemingsrecht

  • Insolventierecht

Over Lux

LUX Advocaten is een in Haarlem gevestigd nichekantoor.

Het kantoor richt zich op het ondernemingsrecht, vastgoedrecht en insolventierecht. Aan de adviespraktijk is een sterke civiele procespraktijk gekoppeld.

Margot Bakhuis, Marjolein Costers en Bart Mendel hebben jarenlange ervaring in de advocatuur en zijn afkomstig van gerenommeerde advocatenkantoren.

LUX Advocaten staat voor efficiency, snelheid en persoonlijk contact.

Indien nodig wordt samengewerkt met andere adviseurs, zoals notarissen en fiscalisten, of in internationaal verband. LUX Advocaten beschikt over een breed netwerk dat haar opdrachtgevers een multidisciplinaire aanpak biedt.

LUX Advocaten verleent haar diensten onder meer aan opdrachtgevers in de vastgoedbranche (eigenaren, (ver)huurders, woningcorporaties, beleggers, makelaars), de retailbranche (MKB) en de confectiebranche. Ook mag LUX Advocaten accountantskantoren, banken, zorginstellingen, productiebedrijven, uitgeverijen, IT bedrijven en betaald voetbalorganisaties (BVO’s) tot haar opdrachtgevers rekenen.

Dit zijn de partners van LUX Advocaten

Margot Bakhuis

Margot Bakhuis
Margot Bakhuis is sinds 1988 werkzaam als advocaat.

Zij werkte 12 jaar bij het Amsterdamse advocatenkantoor Goudsmit & Branbergen (sinds 1995 als partner) en bijna 8 jaar als partner bij Vogel en Ruitenberg advocaten te Amsterdam. Medio 2007 vestigde zij zich als zelfstandig advocaat in Haarlem. In 2012 startte zij samen met Marjolein Costers LUX Advocaten.

Margot Bakhuis heeft een ruime ervaring op het gebied van het ondernemingsrecht (in brede zin) en werkt veel op het gebied van het huurrecht en vastgoed. Daarnaast adviseert zij over algemene civielrechtelijke vraagstukken. Zij is zeer ervaren in het voeren van civiele procedures op diverse terreinen. Zij is huisadvocaat van verschillende bedrijven.

Margot is voorzitter van de International Lawyers Group, een internationaal netwerk van advocatenkantoren en staat regelmatig internationale cliënten bij.

Margot heeft daarnaast ervaring in het verzorgen van cursussen aan advocaten op het terrein van het huurrecht.

Margot heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: algemene praktijk (waaronder burgerlijk recht) en huurrecht (onder meer huurrecht bedrijfsruimte en woonruimte). Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Contactgegevens

bakhuis@lux-advocaten.nl
+31 23 542 02 02
+31 6 53 93 43 83
  profiel

Marjolein Costers

Marjolein Costers
Marjolein Costers (1974) studeerde aan de Universiteit van Leiden. Tijdens haar studie werkte zij onder meer als griffier bij het Gerechtshof te Amsterdam en als juridisch medewerker bij een advocatenkantoor in Rotterdam.

Sinds 1999 is Marjolein werkzaam als advocaat, onder meer bij De Clercq Advocaten te Leiden en bij Boekel de Nerée N.V. te Amsterdam. Bij dit kantoor heeft zij zich gespecialiseerd in het vastgoedrecht -waaronder het huurrecht- en in het procesrecht. Voorts is zij regelmatig betrokken bij algemeen civielrechtelijke vraagstukken.

Nadat zij vanaf 2010 vanuit haar eigen kantoor werkzaam was, heeft zij in 2012 samen met Margot Bakhuis LUX Advocaten opgericht.

Zij heeft meerdere publicaties op haar naam staan in toonaangevende juridische vakbladen. Ook is zij medeauteur van het Handboek Registergoederenrecht 2015/2016, welk handboek veelal wordt gebruikt in het notariaat.

Marjolein heeft veel ervaring in het geven van trainingen en cursussen aan het MKB en de advocatuur, onder meer op het gebied van huurrecht van bedrijfsruimte en woonruimte.

Marjolein heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: huurrecht (onder meer huurrecht bedrijfsruimte en woonruimte). Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Contactgegevens

costers@lux-advocaten.nl
+31 6 52 44 27 17
  profiel

Bart Mendel

Bart Mendel

Bart Mendel studeerde aan de Universiteit van Leiden en begon in 1991 als advocaat bij Nauta Dutilh. Hij was mede-oprichter van Wiersma Mendel Prakke in Amsterdam, waar hij van 1995 tot 2007 partner was.

Van 2007 tot 2014 was Bart partner bij Pot Jonker te Haarlem.

Zijn werkterrein omvat het brede terrein van het ondernemingsrecht en insolventierecht met een bijzondere focus op doorstarts, (uitwinning van) zekerheden, bestuurdersaansprakelijkheid, accountantsaansprakelijkheid en geschillen tussen aandeelhouders.

Bart heeft de postacademische leergang Fusies en Overnames aan de Erasmus Universiteit Rotterdam afgerond en hij is lid van INSOLAD (Vereniging Insolventierecht Advocaten).

Bart heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: ondernemingsrecht (onder meer fusies en overnames, vennootschappen, bestuurdersaansprakelijkheid, agentuur en distributie) en insolventierecht (waaronder faillissement en surseance van betaling). Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Sinds 2014 is Bart als partner verbonden aan LUX Advocaten.

Contactgegevens

mendel@lux-advocaten.nl
+31 23 542 02 02
+31 6 20 59 90 01
 profiel

Rechtsgebieden

De praktijk van LUX Advocaten richt zich op de volgende rechtsgebieden

vastgoedrecht

huurrecht (zowel bedrijfshuur als woonruimtehuur), onroerend goed (koopovereenkomsten, transacties), beslag en executie, diverse contracten (onder meer koop, lease en franchise), zakelijke rechten, burenrecht.

ondernemingsrecht

fusies, overnames, contracten, geschillen tussen aandeelhouders, geschillen tussen afnemers en leveranciers, ontbinding en vereffening, algemene voorwaarden, advisering over rechtsvormen.

insolventierecht

doorstarts, bestuurdersaansprakelijkheid, vestiging en uitwinning van zekerheden.

Ook wordt veelvuldig geprocedeerd op de bovengenoemde rechtsgebieden.

Wij werken onder meer voor

Clients Clients Clients Clients Clients Clients Clients Clients
Clients Clients Clients Clients Clients Clients Clients

Internationaal

In Het kantoor maakt deel uit van de International Lawyers Group, een internationaal netwerk van advocatenkantoren gevestigd in diverse landen verspreid over de hele wereld. Waar nodig wordt samengewerkt met of doorverwezen naar een van de leden van ILG.

Margot Bakhuis heeft zitting in het bestuur van ILG en heeft persoonlijke contacten met alle contactpersonen in de verschillende landen.

Contact

LUX Advocaten
Nieuwe Gracht 7
2011 NB Haarlem

+31 23 542 02 02
info@lux-advocaten.nl

KvK-nummer: 55638120
BTW-nummer: 851796953B01

 

Margot Bakhuis
bakhuis@lux-advocaten.nl
+31 23 542 02 02
+31 6 53 93 43 83

Marjolein Costers
costers@lux-advocaten.nl
+31 6 52 44 27 17

Bart Mendel
mendel@lux-advocaten.nl
+31 23 542 02 02
+31 6 20 59 90 01

Routebeschrijving LUX Advocaten

Per trein

Het kantoor ligt vlak bij het treinstation Haarlem CS.

Looproute vanaf station Haarlem cs (ca 5 minuten)

Vanaf de hoofduitgang (richting centrum) steekt u schuin rechts het stationsplein over en u loopt richting het centrum door de Kruisstraat. Bij de eerste gracht (Nieuwe Gracht) steekt u de brug over en slaat u meteen links af. Na 50 meter bent u bij nummer 7.

Met de auto vanaf de A9 (alle richtingen)

Via de A9 neemt u de afslag Halfweg, Haarlem. Hierna volgt u Haarlem (A 200). U rijdt almaar rechtdoor tot in de stad. Aan het einde van deze weg bij het vierde verkeerslicht (bij de Amsterdamse Poort) gaat u op de T-splitsing rechtsaf. U slaat daarna meteen linksaf, en volgt de weg. Na een bocht naar links rijdt u over de brug over het Spaarne. Als u over het water bent slaat u rechtsaf, en u rijdt dan langs het Spaarne. Zodra dat kan - na een paar honderd meter - maakt u (bij een viskraampje) een U bocht. U neemt vervolgens de eerste weg rechts, en rijdt de Nieuwe Gracht op. Het kantoor ligt in het tweede blok aan de linkerkant.

Meestal is er voldoende (betaalde) parkeergelegenheid in de omgeving.

Er zijn ook diverse parkeergarages op loopafstand

  •   Stationsplein, Lange Herenstraat 11, 2011 LK Haarlem
  •   De Appelaar, Damstraat 12, 2011 HA Haarlem

PDF downloadDe routebeschrijving is te downloaden in "pdf" - formaat. Dit betekent, dat u het programma Adobe Acrobat Reader nodig heeft om dit bestand te kunnen lezen.Disclaimer & Voorwaarden

Disclaimer

De teksten op deze website zijn van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel niet onverkort van toepassing zijn. De informatie op deze website is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. LUX Advocaten is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt.

Copyright

Het auteursrecht op deze website berust bij LUX Advocaten of bij derden, die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan LUX Advocaten. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door LUX Advocaten.

Algemene voorwaarden

PDF downloadDe voorwaarden zijn te downloaden in "pdf" - formaat. Dit betekent, dat u het programma Adobe Acrobat Reader nodig heeft om dit bestand te kunnen lezen.

Wwft

Ongebruikelijke Transacties

Als advocaten zijn wij verplicht ons te houden aan het bepaalde in de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft). Deze wet verplicht advocaten om bepaalde, zgn. “ongebruikelijke transacties” te melden aan het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, bij het Ministerie van Justitie. Doel van de wet is de bestrijding van witwaspraktijken en terrorisme.

Als wij een melding van een ongebruikelijke transactie doen, mogen wij de cliënt dat niet meedelen.

Identificatie

In sommige gevallen zijn onze advocaten verplicht de cliënt nader te identificeren. Deze verplichting is eveneens opgenomen in de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft). Advocaten moeten de (achterliggende) cliënt onder meer identificeren als zij bijstand verlenen of advies geven inzake het aankopen of verkopen van onroerende zaken, het beheren van geld, effecten of andere waarden, het oprichten of beheren van vennootschappen of andere vergelijkbare rechtspersonen, het aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen, werkzaamheden verrichten op fiscaal gebied, of optreden in naam en voor rekening van een cliënt bij enigerlei financiële of onroerend goed transactie.

Wij mogen de cliënt in een dergelijk geval niet adviseren of bijstaan zolang deze zich niet (voldoende) identificeert.

Privacy Statement

PDF downloadHet Privacy Statement is te downloaden in "pdf" - formaat. Dit betekent, dat u het programma Adobe Acrobat Reader nodig heeft om dit bestand te kunnen lezen.

Overige voorwaarden

PDF downloadDe interne klachtenregeling is te downloaden in "pdf" - formaat. Dit betekent, dat u het programma Adobe Acrobat Reader nodig heeft om dit bestand te kunnen lezen.

Back to Top
// // //